031-299630 mail@tubeck.se
Välj en sida

Här har vi monterat ihop en Bandskimmer med ett Skimmerställ och oljekoncentratorh.
Kunden ville maximera mängden uppskimmad olja och minimera den skärvätska som följer med bandet. Om vätskan är i rörelse eller om maskinen går dygnet runt kommer bandet att plocka upp olja med hög vattenhalt. För att undvika detta kan man montera en oljekoncentrator direkt efter skimmern som gravimetriskt avskiljer oljan från vattnet en gång till. Detta är särskilt viktigt för kunder som arbetar aktivt med att minska sina utsläpp och destruktions kostnader. 

Har du en fråga om Oljeavskiljare?
Ring en expert 031-299630